Change language English Polski

 

Wymiar sprawiedliwo?ci przyjazny dziecku

Program na rzecz ochrony dzieci uczestnicz?cych w procedurach prawnych realizowany jest przez Fundacj? Dzieci Niczyje od 2003 roku.

Wi?cej

Materiały problemowe

Kampania "Dziecko - ?wiadek szczególnej troski"

  • Informacje ogólne

    Ogólnopolska kampania "Dziecko - ?wiadek szczególnej troski" jest wspólnym przedsi?wzi?ciem Fundacji Dzieci Niczyje i Ministerstwa Sprawiedliwo?ci. Jej celem jest poprawa sytuacji dzieci uczestnicz?cych w procedurach karnych.

    Wiecej
  • Przes?uchanie dziecka to sztuka

    Czwart? edycj? kampanii zainaugurowano 5 pa?dziernika 2015 roku.

    wi?cej