Change language English Polski

 

Wymiar sprawiedliwo?ci przyjazny dziecku

Program na rzecz ochrony dzieci uczestnicz?cych w procedurach prawnych realizowany jest przez Fundacj? Dzieci Niczyje od 2003 roku.

Wi?cej

Materiały problemowe

Kurator dla ma?oletniego pokrzywdzonego

 • Informacje ogólne

  Kurator dla ma?oletniego pokrzywdzonego to osoba wyznaczona przez s?d opieku?czy w celu reprezentacji dziecka w post?powaniu karnym.

  Wi?cej
 • Regulacje prawne

  Przepisy prawne reguluj?ce instytucj? kuratora dla ma?oletniego pokrzywdzonego.

  Wi?cej
 • Publikacje

  Wydawnictwa Fundacji Dzieci Niczyje poruszaj?ce problematyk? kuratora dla ma?oletniego pokrzywdzonego.

  Wi?cej
 • Literatura

  Wykaz literatury poruszaj?cej problematyk? kuratora dla ma?oletniego pokrzywdzonego.

  Wi?cej