Change language English Polski

 

Wymiar sprawiedliwo?ci przyjazny dziecku

Program na rzecz ochrony dzieci uczestnicz?cych w procedurach prawnych realizowany jest przez Fundacj? Dzieci Niczyje od 2003 roku.

Wi?cej

Materiały problemowe

Multimedia

  • Co si? dzieje podczas rozprawy w s?dzie?

    Je?eli chcesz dowiedzie? si? jak mo?e wygl?da? rozprawa s?dowa z udzia?em dziecka-?wiadka, zapraszamy do obejrzenia specjalnie przygotowanej interaktywnej animacji "Ma?y ?wiadek w s?dzie".

    Wi?cej