Change language English Polski

 

Wymiar sprawiedliwo?ci przyjazny dziecku

Program na rzecz ochrony dzieci uczestnicz?cych w procedurach prawnych realizowany jest przez Fundacj? Dzieci Niczyje od 2003 roku.

Wi?cej

Materiały problemowe

Kontakt

Z zespo?em programu "Wymiar sprawiedliwo??i przyjazny dziecku" mo?esz skontaktowa? si?:

 • listownie, pisz?c na adres:
  Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej
  Fundacja Dzieci Niczyje
  ul. Mazowiecka 12 lok. 25
  00-048 Warszawa
  z dopiskiem "Wymiar sprawiedliwo??i"
 • telefonicznie
  przez sekretariat pod nr tel./fax:(22) 826 88 62, 826 14 34
 • mailowo
  pod adresem wymiarsprawiedliwosci@fdn.pl