Change language English Polski

 

Wymiar sprawiedliwo?ci przyjazny dziecku

Program na rzecz ochrony dzieci uczestnicz?cych w procedurach prawnych realizowany jest przez Fundacj? Dzieci Niczyje od 2003 roku.

Wi?cej

Materiały problemowe

O problemie

  • Dziecko - ?wiadek

    Dzieci uczestnicz?ce w procedurach prawnych potrzebuj? szczególnego wsparcia i ochrony ze strony osób doros?ych. To ?wiadkowie szczególnej troski.

    Wi?cej