Change language English Polski

 

Wymiar sprawiedliwo?ci przyjazny dziecku

Program na rzecz ochrony dzieci uczestnicz?cych w procedurach prawnych realizowany jest przez Fundacj? Dzieci Niczyje od 2003 roku.

Wi?cej

Materiały problemowe

Przes?uchanie dziecka w procesie karnym

 • Informacje ogólne

  Polska procedura karna uzale?nia sposób przes?uchania dziecka od  posiadanego wieku, pozycji procesowej – pokrzywdzony/?wiadek oraz charakteru pope?nionego przest?pstwa. 

  Wi?cej
 • Regulacje prawne

  Przepisy prawne reguluj?ce czynno?? przes?uchania dziecka w procesie karnym.

  Wi?cej
 • Literatura

  Wykaz literatury poruszaj?cej problematyk? przes?uchania dziecka w procesie karnym.

  Wi?cej
 • Materia?y edukacyjne

  Wydawnictwa Fundacji Dzieci Niczyje poruszaj?ce problematyk? przes?uchania dziecka w procesie karnym.

  Wi?cej