Change language English Polski

 

Wymiar sprawiedliwo?ci przyjazny dziecku

Program na rzecz ochrony dzieci uczestnicz?cych w procedurach prawnych realizowany jest przez Fundacj? Dzieci Niczyje od 2003 roku.

Wi?cej

Materiały problemowe

Publikacje Fundacji zwi?zane z problematyk? przes?uchiwania ma?ych ?wiadków

 • Interaktywna animacja

  "Ma?y ?wiadek w s?dzie" pokazuje jak mo?e wygl?da? rozprawa z udzia?em dziecka-?wiadka.

  Wi?cej
 • E-learning o przes?uchiwaniu

  E-learning „Dziecko – ?wiadek szczególnej troski” kierowany jest do profesjonalistów przygotowuj?cych dzieci do sk?adnia zezna?, prowadz?cych przes?uchania ma?oletnich ?wiadków w sprawach karnych oraz organizuj?cych przyjazne pokoje przes?ucha? dzieci.

  Wi?cej
 • Film dla przes?uchuj?cych

  Film pt. „Przes?uchanie dziecka: mniej pyta?, wi?cej odpowiedzi” jest prezentacj? 10 kroków w prowadzeniu przes?uchania.

  Wi?cej