Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku

Program na rzecz ochrony dzieci uczestniczących w procedurach prawnych realizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje od 2003 roku.

Więcej

Materiały problemowe

Bezpłatne zajęcia edukacyjne dla dzieci i ich rodziców/opiekunów przygotowujące do przesłuchania w procedurach karnych

Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach edukacyjnych przygotowujących do przesłuchania dzieci w trybie art. 185a i 185b kodeku postępowania karnego:

 • Tytyuł: Przygotowanie dzieci i ich rodziców/opiekunów do udziału w przesłuchaniu w trybie art. 185a i 185b kpk
 • Cel zajęć edukacyjnych: Zdobycie przez uczestników wiedzy dotyczącej miejsca, sposobu prowadzenia czynności przesłuchania oraz obniżenie ich lęku związnego z udziałem w procedurze karnej
 • Korzyści dla dzieci: poznanie procedury oraz miejsca przesłuchania; zdobycie wiedzy o przysługujących im prawach i obowiązkach podczas przesłuchania, uzyskanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami związanymi z czynnością przesłuchania
 • Korzyście dla rodziców/opiekunów dzieci: zdobycie wiedzy o możliwości ochorny interesów dzieci; poznanie możliwości wspierania dziecka "przed" i "po" przesłuchaniu; uzyskanie umiejętności rozpoznawania emocji dziecka - świadka
 • Koszt: bezpłatne
 • Czas trawnia: zajęcia dla dzieci i rodziców/opiekunów odbywają się równolegle i trwają ok godziny
 • Termin: do końca kwietnia 2016 r.
 • Miejsce zajęć oraz zapisy:
  a) Warszawa - Centrum Pomocy Dziciom im. Ireny Kornatowskiej, ul. Mazowiecka 12 lok. 25;
  zapisy pod numerem tel. 22-826-88-62
  b) Białystok - Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny, ul. Gajowa 79
  zapisy pod numerem tel. 85-652-54-94
  c) Głogów - Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA, ul. Perseusza 13
  zapisy pod numerem tel. 76-727-60-70
  d) Grudziądz - Grudziądzkie Towarzystwo Pomocy Dziecku i Rodzinie „Homini”, ul. Śniadekich 6a
  zapisy pod numerem tel. 56-63-05-060

W czasie zajęć nie są poruszane treści związane z przedmiotem sprawy.


Zajęcia edukacyjne są częścią projektu "Dajemy dzieciom siłę! - prawa dzieci w procedurach prawnych" realziowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG.

 

 

Tytuł:

Przygotowanie małoletnich świadków i ich rodziców/opiekunów do udziału w przesłuchaniu w trybie art. 185a i 185b kpk 

Cel zajęć edukacyjnych: 

Zdobycie przez uczestników wiedzy dotyczącej miejsca, sposobu prowadzenia czynności przesłuchania oraz obniżenie ich lęku związanego z udziałem w procedurze karnej

Korzyści dla małoletnich świadków: 

   Po szkoleniu małoletni świadkowie:

§  znają procedurę oraz miejsce przesłuchania;

§  znają przysługujące im podczas przesłuchania prawa i obowiązki;

§  posiadają umiejętność różnicowania prawdy od kłamstwa;

§  potrafią radzić sobie z trudnymi emocjami oraz sytuacjami;

§  potrafią współpracować z osobami przesłuchującymi

 

Korzyści dla rodziców/opiekunów małoletnich świadków:

Po szkoleniu rodzice/opiekunowie:

§  posiadają wiedzę dotyczącą procedur karnych, praw i obowiązków dzieci – świadków, możliwości ochrony ich interesów w prowadzonym postępowaniu;

§  są uwrażliwieni na przeżycia dziecka – świadka;

§  posiadają umiejętność rozpoznawania emocji dziecka – świadka;

§  znają możliwości wspierania dziecka „przed” i „po” przesłuchaniu

Miejsce zajęć: 

 

                                    Fundacja Dzieci Niczyje

          Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej

                                  ul. Mazowiecka 12 lok. 25

                                         00-048 Warszawa

 

 

Czas trwania: 

 Zajęcia dla dzieci i ich rodziców-opiekunów odbywają się równolegle i trwają ok. godziny

Termin:

  do końca kwietnia 2016 r.