Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku

Program na rzecz ochrony dzieci uczestniczących w procedurach prawnych realizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje od 2003 roku.

Więcej

Materiały problemowe

Dla profesjonalistów

 • Dziecko - świadek

  Dzieci uczestniczące w procedurach prawnych potrzebują szczególnego wsparcia i ochrony ze strony osób dorosłych. To świadkowie szczególnej troski.

  Więcej
 • Standardy przesłuchiwania

  Standardy opracowane przez Fundację Dzieci Niczyje są rekomendowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

  Więcej
 • Karta Praw

  Karta Praw Dziecka - Ofiary/Świadka Przestępstwa powstała w odpowiedzi na potrzebę promowania i poszanowania praw dzieci uczestniczących w postępowaniu karnym. Została objęta patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości.

  Więcej
 • Przyjazny dziecku pokój przesłuchań

  Przyjazne warunki przesłuchania pozwolą na zminimalizowanie stresu dziecka oraz ułatwią zgromadzenie wiarygodnego materiału dowodowego.

  Więcej
 • Przygotowanie dziecka

  Właściwe przygotowanie dziecka do składania zeznań może znacznie przyczynić się do złagodzenia stresu związanego z uczestnictwem w przesłuchaniu i do zwiększenia zdolności małego świadka do składania wiarygodnych zeznań.

  Więcej
 • Dobre praktyki w innych krajach

  Poznaj przykłady dobrych praktyk przesłuchiwania małych świadków i dbania o ich prawa w innych częściach świata.

  Więcej