Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku

Program na rzecz ochrony dzieci uczestniczących w procedurach prawnych realizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje od 2003 roku.

Więcej

Materiały problemowe

Dodatkowy termin bezpłatnego szkolnia - "Jak prowadzić przesłuchanie dziecka w trybie art.185a i 185b kpk"

Serdecznie zapraszamy na szkolenie:

Jak prowadzić przesłuchanie dziecka w trybie art.185a i 185b kpk

Cel: pogłębienie przez uczestników wiedzy dotyczącej dziecka pokrzywdzonego przestępstwem oraz profesjonalizacja metod prowadzenia efektywnego i przyjaznego przesłuchania małoletnich świadków w trybie art. 185a i 185 b kpk

Adresaci: sędziowie wydziałów karnych, prokuratorzy, biegli psycholodzy.

Czas trwania: 9.00 - 17.30 (1 dzień, 10 godzin dydaktycznych + przerwy)

Termin: do wyboru są następujące terminy szkoleń:

26.02.2016 r.

Miejsce: Urząd Miasta Poznania - Sala Biała, I piętro, pl. Kolegiacki 17, Poznań

Koszt: nieodpłatnie

Zawartość merytoryczna:

- charakterystyka faz rozwojowych dziecka w kontekście jego przesłuchania;

- obraz psychologiczny dziecka ofiary/świadka przestępstwa;

- warunki i metody efektywnego i przyjaznego przesłuchania;

- fazy przesłuchania dziecka;

- zasady budowania kontaktu z dzieckiem;

- zasady formułowania pytań;

- informowanie dziecka o jego obowiązkach i prawach.

Zapisy:

www.edukacja.fdn.pl/szkolenia/jak-prowadzic-przesluchanie-dziecka-w-tryb...

 

Szkolenie jest częścią projektu realizowanego dzięki wsparciu Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz wspólfinansowane z Programu Daphne Unii Europejskiej.