Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku

Program na rzecz ochrony dzieci uczestniczących w procedurach prawnych realizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje od 2003 roku.

Więcej

Materiały problemowe

Dziękuję za wysłuchanie

Fundacja Dzieci Niczyje i Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce pod honorowym patronatem Krajowej Rady Sądownictwa oraz Rzecznika Praw Dziecka, 28 kwietnia 2016 roku zainaugurowali kampanię dotyczącą wysłuchania dziecka przez sędziego w postępowaniu cywilnym pod hasłem

DZIĘKUJĘ ZA WYSŁUCHANIE

Akcja adresowana jest do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości – sędziów wydziałów cywilnych oraz wydziałów rodzinnych i nieletnich. Kampania ma na celu uwrażliwienie i upowszechnienie wiedzy na temat wysłuchania dziecka w postępowaniu cywilnym poprzez podkreślenie istoty i wartości tej czynności procesowej. Wysłuchanie jest szczególną czynnością procesową służącą temu, aby sąd zapoznał się ze stanowiskiem dziecka i na tej podstawie - stosownie do okoliczności, rozwoju umysłowego, stanu zdrowia i stopnia dojrzałości dziecka – uwzględnił jego zdanie i rozsądne życzenia. Wysłuchanie daje możliwość bezpośredniego kontaktu sędziego z dzieckiem, lepszego poznania jego potrzeb i uwzględnienia jego opinii. Wysłuchanie – w odróżnieniu od przesłuchanie - nie jest czynnością dowodową.

Przekaz kampanii:

 

 

W ramach kampanii realizowane są:

1. Działania wydawnicze:

Publikacje dla profesjonalistów:

  • "Jak zorganizować  wysłuchanie dziecka w trybie art. 216 ze zn.1 i 576§2 kpc"
    Wskazówki dotyczące optymalnej organizacji wysłuchania dziecka. Sygnalizują w jaki sposób przygotować oraz przeprowadzić czynność wysłuchania.

 

 

  • "Wysłuchanie dziecka w postępowaniu cywilnym" Kwartalnik Fundacji Dzieci Niczyje „Dziecko krzywdzone. Teoria. Badania. Praktyka”
    Publikacja zawierająca eksperckie artykuły na temat problematyki wysłuchania dziecka.

                                                       

2. Działania szkoleniowe

W ramach kampanii organizowane będą na terenie całego kraju szkolenia skierowane do sędziów wydziałów rodzinnych i nieletnich oraz wydziałów cywilnych. Przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości będą mogli wziąć udział w cyklu szkoleń dotyczących metodyki wysłuchania dziecka. 

Zapisy na szkolenia będą prowadzone na stronie: www.edukacja.fdn.pl

 

Partnerzy kampanii:

  • Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie

  • Grudziądzkie Towarzystwo Pomocy Dziecku i Rodzinie HOMINI

  • Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki

 

Finansowanie:

Kampania jest częścią projektu „Dajemy dzieciom siłę! - prawa dzieci w procedurach prawnych” realizowanego w ramach programu „Obywatele dla Demokracji” finansowanego z Funduszy EOG 

 Pliki do pobrania