Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku

Program na rzecz ochrony dzieci uczestniczących w procedurach prawnych realizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje od 2003 roku.

Więcej

Materiały problemowe

Konferencja "Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw"

Konferencję „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”  Fundacja Dzieci Niczyje organizuje od 2004 roku we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości i Urzędem m.st. Warszawy.

Ogólnopolska konferencja "Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw" organizowana jest co roku, w październiku, w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Tematem przewodnim konferencji jest pomoc dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy i wykorzystywania, a także ochrona praw dzieci, które uczestniczą w procedurach prawnych. Krajowi i zagraniczni eksperci przedstawiają modelowe rozwiązania zapobiegania przestępstwom wobec dzieci oraz najnowsze ustalenia empiryczne i teoretyczne, dotyczące problemu krzywdzenia dzieci. Prezentowane są także projekty i inicjatywy praktycznej pomocy dzieciom-ofiarom przestępstw i ich rodzinom oraz profesjonalne wydawnictwa dotyczące tej problematyki. Program konferencji przewiduje m.in. sesje plenarne, wykłady i warsztaty w mniejszych grupach.

Co roku w konferencji uczestniczy około 550 profesjonalistów z terenu całego kraju, stykających się w swojej pracy zawodowej z dziećmi – ofiarami przemocy.

 

 

Do tej pory odbyły się:

 

 

 

 

Organizację konferencji współfinansują:

Logo FDN       Logo MS    Biuro Polityki Społecznej Urzędu M.St. Warszawy

 

 

 

* Licencji na zdjęcie chłopca, wykorzystane jako główny element graficzny w oprawie wizualnej konferencji w latach 2004-2010, udzieliła agencja fotograficzna FotoChannels Sp. z o.o.

© FotoChannels.com/corbis/Emely