Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku

Program na rzecz ochrony dzieci uczestniczących w procedurach prawnych realizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje od 2003 roku.

Więcej

Materiały problemowe

Kurator dla małoletniego pokrzywdzonego

 • Informacje ogólne

  Kurator dla małoletniego pokrzywdzonego to osoba wyznaczona przez sąd opiekuńczy w celu reprezentacji dziecka w postępowaniu karnym.

  Więcej
 • Regulacje prawne

  Przepisy prawne regulujące instytucję kuratora dla małoletniego pokrzywdzonego.

  Więcej
 • Publikacje

  Wydawnictwa Fundacji Dzieci Niczyje poruszające problematykę kuratora dla małoletniego pokrzywdzonego.

  Więcej
 • Literatura

  Wykaz literatury poruszającej problematykę kuratora dla małoletniego pokrzywdzonego.

  Więcej