Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku

Program na rzecz ochrony dzieci uczestniczących w procedurach prawnych realizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje od 2003 roku.

Więcej

Materiały problemowe

Pełnomocnik do spraw Konstytucyjnych Praw Rodziny

Pełnomocnikiem Ministra Sprawiedliwości do spraw Konstytucyjnych Praw Rodziny została Pani Anna Andrzejewska.

Pełnomocnik jest odpowiedzialny za koordynację działań Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie konstytucyjnych praw rodziny.

Do głównych zadań Pełnomocnika należy promocja i upowszechnianie problematyki ochrony praw rodziny, stworzenie platformy współpracy pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości a organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną praw rodziny, analiza tworzonych oraz istniejących regulacji pod kątem ich wpływu na rodzinę, a także koordynacja działań podjętych w Ministerstwie w zakresie regulacji wpływających na rodzinę.
 
Anna Andrzejewska (ur. 24 maja 1975 r. w Warszawie), specjalista ds. problemów rodziny, socjolog, trener rodzinny, działaczka ruchów społecznych zajmujących się prawami rodzin (w szczególności wielodzietnych), ich ochroną, promocją i wsparciem.
 
Ukończyła studia socjologiczne w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Od jedenastu lat pracuje, jako trener rodzinny prowadząc kursy dla przyszłych i obecnych rodziców. Jest jedną z inicjatorek powstania Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”, jego pierwszym sekretarzem, a później członkiem Komisji Rewizyjnej. Problematyką rodzinną zajmuje się społecznie i zawodowo od czasów studiów. Sama jest szczęśliwą mężatką, matką czwórki dzieci.

 

Źródło (informacji i miniatury): ms.gov.pl